Fra Verdal Østre til Gulburet til Verdal Østre

23. desember, sjursmessdagen, 2023 ble Gulburets siste åpningsdag slik som vi kjenner det. Tidligere i høst ble det fattet en beslutning om å gjøre endringer i drifta av konseptet Gulburet. Fra og med 2024 går vi tilbake til navnet som gården bestandig har hatt, Verdal Østre, og fortsetter å tilby selskapslokaler, møte- og kursvirksomhet, sporadiske…

Les mer