Fra Verdal Østre til Gulburet til Verdal Østre

Etter 26 år som Gulburet vender nå gården inn i en ny epoke. Vi har vedtatt å avslutte driften av gårdsbutikken, kaféen, bakeriet og galleriet med faste åpningstider.

23. desember, sjursmessdagen, 2023 ble Gulburets siste åpningsdag slik som vi kjenner det. Tidligere i høst ble det fattet en beslutning om å gjøre endringer i drifta av konseptet Gulburet. Fra og med 2024 går vi tilbake til navnet som gården bestandig har hatt, Verdal Østre, og fortsetter å tilby selskapslokaler, møte- og kursvirksomhet, sporadiske bakeriutsalg og noen åpne dager i kaféen. Når og hvordan vet vi ikke helt enda, men det finner vi ut av underveis.