Fra Verdal Østre til Gulburet til Verdal Østre

23. desember, sjursmessdagen, 2023 ble Gulburets siste åpningsdag slik som vi kjenner det. Tidligere i høst ble det fattet en beslutning om å gjøre endringer i drifta av konseptet Gulburet. Fra og med 2024 går vi tilbake til navnet som gården bestandig har hatt, Verdal Østre, og fortsetter å tilby selskapslokaler, møte- og kursvirksomhet, sporadiske…

Les mer

Voktere av Børgins inngangsport

Vannstanden da var minst 6 m høyere opp enn i dag, og de to tvillinghaugene på hver sin side av Straumen var godt synlige i terrenget. Den ene ligger i gårdstunet på Strømnes og den andre ved Inderøy Sykeheim. Kanskje hadde de en oppgave med å passe på hvilken ferdsel som gikk inn og ut…

Les mer

Et rituelt sted hvor eliten møttes

I år 2021 er det 1000 år siden høvding Olve på Egge ble drept her. Olav Haraldsson, som stod for kristningen av Norge, var kjent med at det skulle være et nytt blot på Mære. Der skulle storbønder og høvdinger møtes til viktige avgjørelser. Kanskje de skulle planlegge motangrep til denne kristningen som foregikk? Bøndene…

Les mer

Opplev Inderøy på sykkel

En sykkelferie på Inderøy er en herlig opplevelse som egner seg godt for hele familien.

Se forslag til sykkelturer og informasjon om sykkelutleie hos Den Gyldne Omvei.

Les mer

Turforslag

Følg kulturstiene gjennom det velholdte kulturlandskapet langs åkre og beitedyr på Inderøya. Her finnes stor variasjon i lengde og tilrettelegging.

Les mer