Voktere av Børgins inngangsport

Tenk deg synet av en armada med skip komme seilende inn Trondheimsfjorden. I 2021 er det 1000 år siden en stor flåte med 10-15 skip kom roende inn Børgin. Skipene rommet tilsammen 300 mann. Vi kjenner ikke til om de hadde god «seilingsvind», slik at seglene var oppe. De kom fortere fram om det var en gunstig vindretning. Hvis været var rolig, måtte de ro hele veien gjennom den trange og lunefulle tidevannsstrømmen og videre inn Børgin.

Vannstanden da var minst 6 m høyere opp enn i dag, og de to tvillinghaugene på hver sin side av Straumen var godt synlige i terrenget. Den ene ligger i gårdstunet på Strømnes og den andre ved Inderøy Sykeheim. Kanskje hadde de en oppgave med å passe på hvilken ferdsel som gikk inn og ut av Børgin gjennom Straumen.

Men hvor skulle alle disse skipa denne sommerdagen for snart 1000 år siden?

Mære skulle det være et av årets store blot. Mære har vært et kultsted med tradisjoner tilbake til yngre jernalder.

Blant de mektige storbøndene og høvdingene i dagens Innherred bodde Olve og Sigrid på Egge. Bondehæren skulle snart samles på Mære, og mange forberedelser var i gang. Det skulle samles mye folk, og ikke spares på hverken av mat eller drikke. Vi er i en svært urolig tid, og en overgang mellom den norrøne gudedyrkingen og kristendommen. Bondehøvdingene her på Innherred ønsket å beholde de norrøne gudene, og var lite villige til å la seg kristne.

Ryktene om denne samlingen på Mære kom helt til Nidaros. Olav Haraldsson lot sende en skipsflåte med 300 mann til Mære. Vi kjenner historien om hvordan dette slaget endte. Høvding Olve på Egge ble drept her på Mære. Sigrid ble tatt med til Nidaros og tvangsgiftet med Svein Jarl.

Kan vi forestille oss stemningen ved fjorden når skipsflåten til Olav kom fra Mære og rodde ut gjennom Straumen? Og hvor var de som skulle vokte passasjen?

Et rituelt sted hvor eliten møttes

I år 2021 er det 1000 år siden høvding Olve på Egge ble drept her. Olav Haraldsson,…

Les mer
Velstående kvinnegrav på Hol

Hvem var hun, denne svært velstående husfrua som ble gravlagt på Hol?

Les mer
Myteomspunne bautasteiner med bluetooth-tilkobling

Hommeldalen, ca. 500 meter nord for Gulburet, er åsted for gravfunn og stein med kobling til moderne...

Les mer