Velstående kvinnegrav på Hol

Mon tro hvilket navn hun bar, den velstående og mektige kvinnen som hadde disse flotte pyntegjenstandene?

Hun var «husfreyja» på gården Hol og hadde det daglige ansvaret for husholdet, dyrkinga og ølbrygginga. Å bo på en høytliggende plass med utsikt til alle kanter uttrykte «overhøyethet».

I grava til denne mektige kvinnen skulle det følge med alt som symboliserte hennes posisjon og makt i området her ved Børgin. Fra gården hadde de utsikt over til Mære, som var et kultsted med tradisjoner tilbake til tidlig yngre jernalder. Altså et sted med stor viktighet for folk i tusener av år allerede for tusen år sida!

Denne kvinnen kom trolig hit langveisfra. Historien tar oss med helt til Jylland i Danmark. På midten av 500-tallet måtte mange flykte fra Vest-/Nordvest-Europa på grunn av støvslør fra et vulkanutbrudd. I dagens Norge var det Østlandet og Trøndelag som klarte seg best . Mange kom derfor hit for å bosette seg. Indre del av Trondheimsfjorden har alltid vært grøderikt. Det ga gode avlinger, som også bidro til faste handleruter både langs sjø og land. Her du nå ferdes på hjul er det gamle handelsveier, der folk har drevet handel i tusener av år.

Voktere av Børgins inngangsport

Vannstanden da var minst 6 m høyere opp enn i dag, og de to tvillinghaugene på hver…

Les mer
Et rituelt sted hvor eliten møttes

I år 2021 er det 1000 år siden høvding Olve på Egge ble drept her. Olav Haraldsson,…

Les mer
Myteomspunne bautasteiner med bluetooth-tilkobling

Hommeldalen, ca. 500 meter nord for Gulburet, er åsted for gravfunn og stein med kobling til moderne...

Les mer