Smak på historia

Bli med 100 år tilbake i tid. Tilbake til da åsatrua fremdeles sto sterkt, folk flest var bønder, og verden fremdeles var stor og uoppdaga.

Matretten er inspirert av et gravfunn gjort i 1872. Da skulle det bygges ny vei gjennom Hommeldalen, et område som ligger omtrentlig 500 meter nord for gårdstunet. Under vegarbeidet ble det gjort et stort gravfunn, men siden det ikke fantes noen regler for hvordan en skulle behandle det man fant ved slike utgravninger, havna de fleste gjenstandene i lomma på arbeiderne. Heldigvis tok den daværende presten i Inderøy affære, og sendte noen gjenstander inn til museet i Oslo, hvor det også er å finne den dag i dag.

Smak på Historia kan bestilles for grupper på 8 personer og oppover. Det serveres i en lun stemning i Smia, med tilhørende historiefortelling og informasjon om de forskjellige smakenes opprinnelse, og deres ferd til et inntrøndersk festmåltid.
For tusen år sida drakk de av samme soddbolle, og stilte samtlige med egen kniv. I tidsriktig ånd serveres måltidet uten gaffel, men vi har lagt til en nymotens skje, og kniver til alle sammen.

Siste nytt fra Gulburet

En veifarende forteller

Møt og hør en reisende i tid fortelle om mat, handel og kultur gjennom mange hundrede år.

Les mer
Den Gyldne Bussrute

5. juli – 8. august går det en hopp-på-hopp-av buss mellom alle medlemsbedriftene i Den Gyldne Omvei

Les mer
En kjøkkenvegg med tre dører og et «innervindu»

Gamle skatter bortglemt i moderniseringsprosessen.

Les mer