Myteomspunne bautasteiner med bluetooth-tilkobling

Hommeldalen ligger omtrentlig 500 meter nord for gårdstunet på Verdal Østre/Gulburet. I årene 1850–1871 ble det under vegarbeid tilknyttet omlegging av den gamle vegtraseen gjort mange funn av gamle gjenstander. Tre gravhauger som lå hendig til ble brukt som fyllmasse for oppbyggingen av den nye trasseen, og gjenstander i disse ble bragt fram i dagslys igjen.

Vegbygginga foregikk i ei tid før regulasjoner for hvordan en skal forholde seg til funn av oldtidsgjenstander, og det antas at det meste av det som ble funnet har havnet i privat eie blant arbeiderne. Soknepresten i Inderøy så dog viktigheten i å bevare disse funnene, og fikk samlet sammen gjenstander fra funnet og sendt dem inn til historisk museum i Oslo. Blant de innsendte funnene finner en gjenstander i stein, jern, bronse, perler steiner og bein. En av gjenstandene som ble sendt inn til Oslo var et svært innholdsrikt hengesmykke med pærler, lodd, steiner og anheng med forskjellig både geografisk og kulturelt opphav. På dette smykket finner en kristne og norrøne symboler om hverandre, noe som vitner om ei tid med store forandringer.

Smykkefunn fra Hommeldalen. Ligger nå hos Kulturhistorisk Museum, UiO i Oslo. Museumsnummer C5454, C5455, C5456, C5457, C5458, C5459, C5463, C5460, C5461.
Smykkefunn fra Hommeldalen. Ligger nå hos Kulturhistorisk Museum, UiO i Oslo. Museumsnummer C5454, C5455, C5456, C5457, C5458, C5459, C5463, C5460, C5461.

Et av anhengene på det innholdsrike smykket er et ortodoks kors, og har trolig sitt opphav blant finsk–ugriske folkeslag. Hvem det har tilhørt finnes det ingen definitive svar på, men det har trolig vært vegfarende folk med kontakter langt utenfor Børgins bredder.

Ortodoks bronsekors-anheng, detalj fra smykke. Korset har i moderne tid blitt kopiert i sølv og gull, av NC Christophersen som en del av deres smykkeserie «SAGA». Smykket ligger lagret hos Kulturhistorisk Museum, UiO i Oslo. Museumsnummer C5456.
Ortodoks bronsekors-anheng, detalj fra smykke. Korset har i moderne tid blitt kopiert i sølv og gull, av NC Christophersen som en del av deres smykkeserie «SAGA». Smykket ligger lagret hos Kulturhistorisk Museum, UiO i Oslo. Museumsnummer C5456.
Bronseanheng på smykkefunn. Forestiller er sammenkrølet dyr. Smykket ligger lagret hos Kulturhistorisk Museum, UiO i Oslo. Museumsnummer c5455.
Bronseanheng på smykkefunn. Forestiller er sammenkrølet dyr. Smykket ligger lagret hos Kulturhistorisk Museum, UiO i Oslo. Museumsnummer c5455.

Smykkefunnet inneholder også to brakteat av bronse. Disse anhengene har to ting felles i sin ornametikk, nemlig hvilken stil som er brukt. De tilhører begge det som kalles Jellingstil. Denne stilen kjennetegnes blant annet med at ornamentene ofte består av S-formede fabeldyr som kan minne om slanger og fugler.

Brakteat i bronse. Utført i Jellingstil, og forestiller et sammenkrølet dyr. Smykket ligger lagret hos Kulturhistorisk Museum, UiO i Oslo. Museumsnummer c5454.
Brakteat i bronse. Utført i Jellingstil, og forestiller et sammenkrølet dyr. Smykket ligger lagret hos Kulturhistorisk Museum, UiO i Oslo. Museumsnummer c5454.
Avtegning av dyremotiv i brakteat. Typisk for Jellingstil er S-formen, spiralmarkør i ledd, stripete mønster i kropp, buet tunge og mandelformet øye.
Avtegning av dyremotiv i brakteat. Typisk for Jellingstil er S-formen, spiralmarkør i ledd, stripete mønster i kropp, buet tunge og mandelformet øye.
Voktere av Børgins inngangsport

Vannstanden da var minst 6 m høyere opp enn i dag, og de to tvillinghaugene på hver…

Les mer
Et rituelt sted hvor eliten møttes

I år 2021 er det 1000 år siden høvding Olve på Egge ble drept her. Olav Haraldsson,…

Les mer
Velstående kvinnegrav på Hol

Hvem var hun, denne svært velstående husfrua som ble gravlagt på Hol?

Les mer