Verdal Østre–Gulburet–Verdal Østre

Etter 26 år som Gulburet vender nå gården inn i en ny epoke. Vi har vedtatt å avslutte driften av gårdsbutikken, kaféen, bakeriet og galleriet med faste åpningstider.

23. desember, sjursmessdagen, 2023 ble Gulburets siste åpningsdag slik som vi kjenner det. Tidligere i høst ble det fattet en beslutning om å gjøre endringer i drifta av konseptet Gulburet. Fra og med 2024 går vi tilbake til navnet som gården bestandig har hatt, Verdal Østre, og fortsetter å tilby selskapslokaler, møte- og kursvirksomhet, sporadiske bakeriutsalg og noen åpne dager i kaféen. Når og hvordan vet vi ikke helt enda, men det finner vi ut av underveis.

Vi sender en varm og hjertelig takk til alle gjester som har gitt oss upåklagelige opplevelser gjennom 26 år, og håpes vi sees igjen når vi åpner opp tunet for besøkende.